Ο Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Κύπρου αποτελεί προσπάθεια ολοκληρωμένης συγκέντρωσης και οργάνωσης στοιχείων για την ερπετοπανίδα του νησιού μας.


Ο Άτλαντας φιλοξενεί πέραν των 6.600 σημείων εμφάνισης για τα 23 χερσαία ερπετά και αμφίβια της Κύπρου. Στόχος του εγχειρήματος είναι τα δεδομένα να ενημερώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό σε μορφή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν (π.χ. για οπτικοποίηση στο Google Earth).

Τα στοιχεία του άτλαντα έχουν συγκεντρωθεί από ένα ευρύ φάσμα πηγών στις οποίες περιλαμβάνονται επιστημονικά και εκλαϊκευμένα συγγράμματα και βιβλία, στοιχεία από προγράμματα καταγραφής ερπετών,

υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της Κύπρου, πληροφορίες που παραχωρήθηκαν από εθελοντές και ευαισθητοποιημένους πολίτες καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


O Άτλαντας αυτός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία της κυπριακής βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα. Από τον πολίτη που θέλει να ενημερωθεί για τα είδη ερπετών τα οποία μπορεί να συναντήσει σε μια βόλτα στην εξοχή μέχρι την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές που θα λάβουν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση των ειδών του νησιού. Τα στοιχεία παρουσίας της ερπετοπανίδας της Κύπρου όπως δημοσιεύονται στον Άτλαντα αυτό, καθώς και η Βάση Δεδομένων που τα συνθέτει, αποτελούν μια πολύτιμη ηλεκτρονική συλλογή.


Το κοινό μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή στέλνοντας πληροφορίες για θέσεις όπου εντόπισε ερπετά, στην επιστημονικής ομάδας η οποία συντηρεί την ιστοσελίδα καθώς και τη βάση δεδομένων. Επικοινωνία με την ομάδα μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφώνου ή μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Για πληροφορίες δείτε εδώ.


Καλή πλοήγηση!